Geavanceerd zoeken

Bosch (47 Machines)

Bosch

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Duitsland

Robert Bosch Hausgeräte GmbH is een Duits bedrijf dat sinds 1933 keuken- en huishoudapparaten produceert. Sinds 1967 maakt Robert Bosch Hausgeräte deel uit van Bosch en Siemens Hausgeräte.